Sthefani Pinheiro dos Passos Peres, Jornal Plural
Clube Kotter